Lümico OÜ teavitustekst

Ajavahemikul 01.04.2023-30.09.2024 teostab Lümico OÜ digipöörde projekti nr 20.1.01.23-0335, mille eesmärgiks on alustada laialdast ettevõtte digitaliseerimist ja automatiseerimist, mis võimaldab märkimisväärselt vähendada põhiprotsessides käsitsi teostatavat manuaalse töö mahtu ning suurendada ettevõtte tootmisvõimsust, andmete liikumise kvaliteeti ja efektiivsust ning ettevõtte lisandväärtust.

Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest 179 522,50 eurose kaasrahastusega.